Garv se kaho hum Hindu Hain
Title

Spokesperson

Team

Shri. Deepak Kesarkar

Upnete + MLA (Sawantwadi, Sindhudurg)
Team

Shri. Uday Samant

Upnete + MLA (Ratnagiri)
Team

Shri. Kiran Pawaskar

Secretary (Mumbai)
Team

Shri. Naresh Mhaske

Spokesperson (Thane)
Team

Smt. Sheetal Mhatre

Spokesperson (Dahisar, Mumbai)
Team

Shri. Rahul Londhe

Spokesperson
Team

Shri. Sanjeev Babanrao Bhor

Spokesperson
Team

Shri. Vijay Shivtare

Spokesperson
Team

Shri. Gulabchand Dubey

Spokesperson
Team

Shri. Kedar Shivkumar Kale

Spokesperson
Team

Shri. Sanjay Shirsat

Spokesperson
Team

Dr. Jyoti Nagnath Waghmare

Spokesperson
Team

Smt. Manisha Kayande

Spokesperson
Team

Shri. Arun Sawant

Spokesperson
Team

Smt. Shilpa Bodkhe

Spokesperson
Team

Shri. Yogesh Shankar Kedar

Spokesperson
Team

Smt. Sushiben Shah

Spokesperson
Team

Shri. Sushil Vyas

Spokesperson