Garv se kaho hum Hindu Hain
Title

MP

Team

Shri. Shrirang Chandu Barane

Upnete + MP (Maval)
Team

Shri. Shrikant Eknath Shinde

MP’s (Kalyan Lokshabha Matdar sangh )
Team

Shrimati Bhavana Gavali

MP’s (Yavatmal, Washim)
Team

Shri. Rahul Ramesh Shewale

Upnete + MP (Mumbai )
Team

Shri. Dhairyashil Rajaram Mane

MP’s (Hatkangale)
Team

Shri. Rajendra Gavit

MP’s (Palghar)
Team

Shri. Sadashiv Kisan Lokhande

MP’s (Shirdi)
Team

Shri. Hemant Shriram Patil

MP’s (Hingoli)
Team

Shri. Hemant Tukaram Godase

MP’s (Nashik)
Team

Shri. Prataprao Ganpatrao Jadhav

MP’s (Buldhana)
Team

Shri. Krupal Balaji Tumane

MP’s (Nagpur)
Team

Shri. Sanjay Sadashivrav Mandalik

MP’s (Kolhapur)